moelbak-hbkoege-partner

Mølbak Landinspektører A/S kridter banen op

Vi sikrer juridisk rådgivning, kortlægning og opmåling af arealer. Som en af landets største landinspektørvirksomheder arbejder vi både for store offentlige projekter, virksomheder og private grundejere.

Det betyder blandt andet, at vi kan hjælpe med at opdele din ejendom i ejerlejligheder, afgøre en nabostrid om placeringen af et skel, udarbejde projekteringsgrundlag, tegne en storparcel op i udstykninger eller afgøre en erstatning, hvis din grund skal eksproprieres.

En landinspektør har eneret til at afsætte og afmærke skel, og vi afgrænser helt bogstaveligt banen ved eksempelvis byggepladser, BBR-opgørelse eller projektudvikling. Vi rådgiver om ejendomsudvikling, vurderer og udarbejder servitutter, og vi tinglyser arealer ved køb og salg af ejendom.

Vi træder til med uvildig og kompetent juridisk bistand, når du har brug for en afgørelse, og vi sørger for nøjagtig opmåling af alt fra sommerhusgrunde til statslige jernbanearealer.