Nørregaard Advokatfirma

Advokater, der går 360 grader rundt

Som ejerleder er der mange aspekter, hvor juridisk rådgivning er nødvendig. Det kan svare sig at vælge en advokat med stor viden om alle aspekter og evnen til at rådgive 360 grader rundt – om både virksomheden og privat.  

Hos Nørregaard Advokatfirma i Køge er der mange ejerledere på kundelisten. Nogle har trofast fulgt indehaver Jeppe Nørregaard siden 2006, hvor han fik sin advokatbeskikkelse, og således modtaget juridisk rådgivning i henimod 20 år. Andre og nye kunder er løbende kommet til – typisk på anbefaling fra andre.  

En dygtig advokat, der evner at komme 360 grader rundt, kan yde juridisk rådgivning om alt. Fra køb og salg af virksomhed, ansættelsestvister, generationsskifte og konkurser til ægtepagter, skilsmisse og testamenter. Nørregaard Advokatfirma helliger det at være generalist og kunne tilbyde sine kunder en stor, bred viden om alle juridiske facetter og spidsfindigheder.  

»Netop ejerlederne har brug for en stærk rådgiver og nær relation, der kan stå dem bi i alle livets henseender – både i virksomheden og privat. Den grad af fortrolighed, vi opbygger med vores kunder, gør, at vi er godt forberedte og ofte på forkant, når ting sker, eller ændringer skal gennemføres. Vi ser alt og spotter også hurtigt, hvor der kan opstå udfordringer. Rollen som generalist hylder vi og værner om, fordi det giver rigtig god mening for ejerlederne,« siger Jeppe Nørregaard. 

Gælder det en sag med stor kompleksitet, hvor der er brug for meget specialiseret viden, har advokatfirmaet adgang til tunge kompetencer, der kan trækkes med hen omkring bordet til den konkrete opgave.  

Nørregaard Advokatfirma er et lokalt forankret advokatkontor, der altid har hyldet – og været en del af – lokale initiativer. Derfor er fællesskabet omkring HB Køge en helt naturlig del af Nørregaard Advokatfirmas lokale engagement.  

Tags: Advokater

Skriv et svar