CH Byg – vi passer på den danske kulturarv

Håndværk og historie i årtier
CH Byg har siden 2002 været engageret i at bevare og restaurere væsentlige dele af Danmarks bygningsarv. Vores arbejde koncentrerer sig om at vedligeholde både fredede og bevaringsværdige bygninger – en opgave vi udfører med stor respekt for håndværket og historien.

Vi kombinerer traditionelle byggeteknikker med moderne byggerimetoder, hvilket gør os i stand til at imødekomme de særlige krav fra vores kunder, der primært er offentlige institutioner, kommuner og uddannelsessteder.

I vores restaureringsprojekter lægger vi vægt på bæredygtighed og anvender cirkulære principper, der sikrer miljøvenlige og holdbare løsninger. Denne tilgang afspejler vores forpligtelse over for miljøet og ønsket om at bidrage positivt til samfundet.

Vores forbindelse til lokalsamfundet
Vores deltagelse i HB Køge’s NETVÆRKET er et udtryk for vores ønske om at styrke relationer inden for lokalsamfundet og være en del af det lokale erhvervsliv. Her bidrager vi med vores faglige kompetencer – og understøtter samtidig lokale initiativer.

Hos CH Byg er vi dedikerede til at vedligeholde og udvikle Danmarks bygningsarv. Vi er stolte af at forene respekten for historiske bygningstraditioner med et fremadskuende perspektiv på moderne og bæredygtigt byggeri.

Tags: Anlægsgartner Entreprenør Maler Tømrer