Advokatfirmaet Hoeck

Rådgivning i øjenhøjde   

Advokatfirmaet Hoeck yder højt specialiseret juridisk rådgivning.   

Advokatfirmaet Hoeck tilbyder juridisk rådgivning inden for eksempelvis køb og salg af fast ejendom, dødsbobehandling, kontraktudarbejdelse, familieret, tvister og straffesager.    

Der er forskellige udfordringer fra sag til sag, men det er en typisk udfordring er, at en klient har en uenighed med en modpart, som klienten gerne vil have bistand til. Det kan også være hjælp til at udarbejde dokumenter eller til at føre en retssag.  

Jeg adskiller mig ved, at en sag ikke skifter hænder hos mig, da jeg er ene i firmaet. Mine klienter har derfor direkte kontakt til mig, hvilket mange sætter pris på. Så jeg er i øjenhøjde med klienten og møder altid klienterne, der hvor de er.  

Det handler om at skabe tryghed for mine klienter. Jeg skal opnå deres tillid til, at jeg behandler deres sag ordentligt. Og så formidler jeg juridisk stof, der kan være kompliceret. Så det er vigtigt at kunne tale med alle slags mennesker for at skabe forståelse for, hvad der skal ske i et sagsforløb. Jeg har indtryk af, at klienterne er glade for min rådgivning, og mange kommer da også igen, hvis de får et nyt behov for at konsultere en advokat.  

Jeg kan godt lide at være en del af fællesskabet i HB Køge. Det er et godt socialt netværk, hvor jeg både får en snak med dem, jeg kender, og nye ansigter. Jeg får åbnet min horisont og talt med andre fra erhvervslivet i og omkring Køge, som jeg måske ellers ikke ville have haft mulighed for at tale med.

Tags: Advokat

Skriv et svar